شرح وظایف

رئیس امور مالی : خانم شهناز محمدی

کارشناس امور مالی ( مسئول درآمد ) : عذرا چراغی

کارشناس امور مالی ( مسئول دریافت و پرداخت ) : معصومه جمشید نوساران

کارشناس امور مالی ( امین اموال ) : حمیده کرمی  

کارشناس امور مالی : محمد هوشیاری

کارشناس امور مالی : ثریا عبداللهی

کارشناس امور مالی : یوسف رحمانی

پست الکترونیک : mali.bhn@iums.ac.ir

رئيس امور مالی :

1 -آشنائی کامل بر قوانين مالی و بخشنامه ها و دستورالعملها .

2-متن حسابها در پايان سال مالی و گزارش توزيع بودجه سال قبل به امورمالی دانشگاه در تاريخ مقرر.

3-نظارت بر تامين اعتبار مخارج و هزينه های واحد .

4-کنترل روزانه فروش قبوض درمانی با مبالغ واريزی به حساب بانک مرکزی

5-نظارت برنحوه چگونگی هزينه های خدمات ارائه شده سرپائی و بستری بر اساس نرخ تعرفه های تعيين شده .

6-پس از ابلاغ تخصيص نسبت اخذ وجه از امورمالی دانشگاه اقدام نمايد .

7-پس از حصول اطمينان از جهت اسناد و صورت های مالی و مکاتبات ليست به تائيد آنها اقدام نمايد

8-اسناد مدارک مالی و قيوض درمانی را بدور از دسترس ديگران با حفظ اصول ايمنی و حفاظتی نگهداری نمايد

9-از جهت اجرای ضوابط نگهداری اموال و برگشت وسايل و لوازم تعميری توسط تدارکات اطمينان حاصل نمايد.

10-نظارت و کنترل حسابها و دفاتر مالی - اجرای صحيح بخشنامه ها و دستورالعملهای دانشگاه

11-اسناد هزينه ها و تراز عملياتی ماهانه را در موعد مقرر به امورمالی دانشگاه ارسال دارد

12-ارائه بموقع ليست حقوقی در هر ماه به دفتر تشکيلات و بودجه

 

دريافت و پرداخت ( حقوق و دستمزد) :

مسئول دريافت و پرداخت می بايست بر همه دستورالعمل ها و بخشنامه های صادره آگاهی کامل داشته باشد:

1-ثبت کليه مغايرات احکام پرسنلی در فرمهای کامپيوتری

2-ثبت ساعات اضافه کاری گواهی شده در فرمهای کامپيوتری

3 -اصلاح فرمها در صورت داشتن مغايرت

4-درخواست مجوزلازم از رئيس امورمالی جهت واريزخالص حقوقی وغيره پرسنلی به حساب بستانکاری آنان نزد بانک عامل پرد

5-تنظيم سند موقت بانکی برابر ليست بانکی ارائه شده بعنوان ليست و پرداخت خالص ( مزايای کارمندان )

6-پيگيری کسورات حقوقی و پيوست نمودن کسورات بر اسناد هزينه

7-تنظيم اسناد هزينه های جاری با توجه به تائيد مسئول رسيدگی و مسئول اعتبار

8-تهيه فرم (45) خلاصه اسناد پس از تفکيک و ضميمه نمودن کليه مدارک مربوط به اسناد

9-ثبت ليست حق الزحمه وليستهای متفرقه که ميبايست به حساب پرسنل واريز گردد درفرمهای کامپيوتری

 

اعتبارات :

مسئول اعتبارات هزينه می بايست به تمامی قوانين و دستورالعملهای صادره در خصوص تامين اعتبار نمودن اسناد هزينه آگاهی داشته باشد که شامل مراحل زير است :

1 -کنترل براعتبار مصوب و تخصيص صحيح اعتبار

2-جذب منابع بودجه ای از اعتبارات دانشگاه به وسيله صدور درخواست وجه

3- نظارت و کنترل به کليه وجوهات دريافتی از امورمالی دانشگاه و مطابقت آن با دفتر اعتبارات واحد

4-تامين اعتبارات اسناد هزينه ای مالی

5-کنترل و نظارت در پرداختها با شرح مواد هزينه

6- نظارت ، کنترل و هماهنگی لازم در ارتباط با مانده برنامه های اعتبارات و تطبيق آن با واحد دفتر داری و تنظيم حسابها

7-تراز اعتبارات ماهانه و ارائه گزارش به مديريت محترم شبکه

8- تهيه جدول اعتبارات کليه بودجه های شبکه از قبيل جاری ، اختصاصی ، عمرانی در رديف های ابلاغی
9- ثبت ، تطبيق و کنترل کليه اسناد هزينه با برنامه های مصوب و تخصيص ابلاغی

در آمد :

1 -دريافت قبوض از دانشگاه و توزيع قبوض به واحدهای درمانی تحت پوشش .

2-پيگيری فيش های بانکی حاصل از فروش قبوض به حساب تمرکز غير قابل برداشت تا حصول نتيجه

3-بررسی تنخواه قبوض درمانی و نظارت کامل بر توزيع قبوض دريافتی از مراجعين به واحدهای درمانی .

4-پيگيری انتقال وجوه به حساب خزانه در پايان هر ماه .

5-کنترل فيش های دريافتی از واحد ها با صورت حساب بانک تمرکز

6-مکاتبه با دانشگاه مبنی بردرخواست وجه درآمد به حساب در آمد واحد .

7-تهيه و تنظيم صورت حسابهای موسسات طرف قرار داد و ارسال صورت حسابها تا دهم هر ماه

8-پيگيری وصول مبلغ صورت حسابهای ارسالی موسسات طرف قرارداد .

9-کنترل و نظارت بر تنظيم صورت حسابها تا جائی که کسورات به حداقل برسد .

10-تنظيم اسناد مربوط به دريافت قبوض و تنخواه قبوض واحدها - انتقال وجوه به حساب خزانه و تنظيم اسناد و صورت حسابهای ارسالی و وصولی موسسات طرف قرارداد .

اموال :

1 - نظارت و کنترل کليه اموال منقول و غير منقول واحد .

2 -ثبت کليه اموال منقول و غير منقول در دفاتر مربوطه .

3 -کنترل بر ورود و خروج اموال از واحد .

4 -پيگيری و جمع آوری اموال مازاد و اسقاطی و مکاتبه لازم جهت تعيين تکليف اموال مذکور و اخذ مجوز فروش يا انتقال به دانشگاه .

5 -گزارش اموال موجود منقول و غير منقول هر ماه 6 ماه به رئيس امور مالی و ذيحسابی دانشگاه .

6 -تهيه ليست اموال در هر اطاق و نصب آن در اطاقهای مربوطه .

7 -پيگيری اموال مسروقه و ارائه گزارش های مربوطه تا حصول نتيجه .

8-حفظ و حراست از بيت المال

9- بررسی و نظارت بر حساب کليه اموال منقول و غير منقول
10- تهيه پرونده جهت اموال منقول و غير منقول بنحوی که دسترسی به آنها به سادگی صورت پذيرد .

 

بايگانی اسناد مالی :

مسئول بايگانی اسناد می بايست فردی باشد که به اصول بايگانی اسناد و مدارک آشنائی کامل داشته باشد:

1-تحويل اسناد هزينه های انجام شده از مسئول صدور چک بطوريکه به هيچ ارزی در پايان هر ماه با توجه به شماره دفتر صدور ارز باقی نمانده باشد.

2-کنترل و پيگيری اسناد تحويلی از مسئول صدور چک در صورتيکه ارزی را تحويل نگرفته باشد بلافاصله رئيس امور مالی را مطلع نمايد.

3-تفکيک اسناد هزينه های انجام شده و تحويل اسناد جهت تنظيم 45 به دريافت و پرداخت

4-بايگانی کليه احکام و مکاتبات پرسنل واحد بصورت پرونده که دسترسی به آنها کاملا" آسان باشد.

5-همکاری لازم با رئيس امور مالی در خصوص تهيه وتنظيم صورت حسابهای موسسات طرف قرارداد ( درمانی )

6-تهيه و تنظيم سياهه کسورات قانونی اشخاص حقيقی و حقوقی و ارائه به رئيس امور مالی

7 -پيگيری و توزيع مکاتبات وارده وصادره از امور مالی

8 -همکاری با دريافت و پرداخت در خصوص تنظيم مفاصا حسابهای صادره اشخاص

9-بايگانی مکاتبات موسسات و شرکت های طرف قرارداد واحد بنحويکه دسترسی سريع و بموقع به مکاتبات در اسرع وقت صورت پذيرد .

 

 

نظرسنجی
کیفیت مطالب مندرج در این بخش را چگونه ارزیابی می کنید؟

عالی
خوب
متوسط

آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 1310
 بازدید امروز : 20
 کل بازدید : 478624
 بازدیدکنندگان آنلاين : 1
 زمان بازدید : 1.2921
اوقات شرعی
ساعت

آدرس شهرستان بهارستان- شهر گلستان - بلوار الغدیر - بین بلوار اصلی گلستان و شهرداری - خیابان مخابرات: تلفن: 56383574-021 دورنگار: 56321044-021