شرح وظایف

کارشناس مسئول واحد بهداشت روان : فروغ جانجانه

پست الکترونیک : ravan.bhn@iums.ac.ir

 

شرح وظایف کارشناسان واحد سلامت روان، اجتماعی وپیشگیری از اعتیاد:


1- هماهنگی جهت اجرا، گسترش و ارتقاء برنامه ادغام سلامت روان
2- ثبت، جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات آمار اختلالات روانپزشکی و اعتیاد وسوء مصرف مواد تهیه گزارش‌های ماهانه وسالیانه
3- تهیه وتدوین متون آموزشی جهت ارتقاء آگاهی، دانش و مهارت پرسنل سلامت روان
4- ارتقاء آگاهی و دانش عموم جامعه و فرهنگ سازی از طریق تدوین و انتشار متون آموزشی از طریق رسانه‌ها
5- مشارکت در برگزاری کارگاه‌های کشوری و استانی جهت ارتقاء آگاهی، دانش و مهارت پرسنل سلامت روان
6- برگزاری جلسات کارشناسی با حضور کارشناسان مراکز بهداشتی درمانی یا اساتید و مسئولین سازمان‌های ذیربط جهت تبادل نظر، تصمیم گیری و برنامه ریزی در سطح شهرستان
7- تعیین و محاسبه شاخص‌های استانی برنامه ادغام سلامت روان
8- پایش و نظارت برنامه ادغام سلامت روان
9- جمع آوری و ثبت آمار خودکشی و ارسال آن به معاونت بهداشتی
10- هماهنگی جهت ارزشیابی برنامه ادغام سلامت روان و رفع نواقص موجود در اجرای برنامه
11- مشارکت درون بخشی و بین بخشی با سایر سازمانها جهت ارتقاء برنامه‌های سلامت روان و پیشگیری از اعتیاد
12- همکاری و مشارکت با کارشناسان و مسئولین سلامت روان مراکز بهداشتی درمانی شهرستان در اجرا و پیشبرد برنامه‌ها و راهبردی و هدایت فعالیت‌های آنها
13- ارتقاء به روز کردن و بازنگری اجزای مختلف برنامه ادغام سلامت روان متناسب با نیازهای شبکه سلامت روان و با استفاده از آخرین دستاوردهای علمی و اجرایی کشوری
14- مستند سازی اقدامات انجام شده و تدوین گزارش عملکردهای سالیانه
15- تعیین اهداف، چشم انداز، رسالت و برنامه‌های عملیاتی آتی مرتبط با برنامه‌های سلامت روان
16- آموزش عموم جامعه درخصوص اصول و مفاهیم سلامت روان به منظور افزایش آگاهی و اطلاع نگرش افراد نسبت به مشکلات روانی
17- آموزش به گروه‌های در معرض خطر و بیماران و خانواده آنها درخصوص اختلالات روانپزشکی و مراقبت از بیماران
18- آموزش و بازآموزی بهورزان، کاردانان و رابطین بهداشتی (سطح اول ارائه خدمات)
19- ارائه مشاوره و حمایت‌های روان شناختی به بیماران مبتلا به اختلالات جسمی صعب العلاج (بیماری‌های قلبی، سرطان، ایدز، معلولیت‌های جسمی) جهت افزایش توان مقابله با اختلالات جسمی و پیشگیری از بروز اختلالات روانپزشکی
20- پایش و نظارت عملکرد بهورزان، کاردانان و رابطین بهداشتی (سطح اول ارائه خدمات)
21- مشارکت در تهیه گزارش‌های آماری برای سطح بالاتر ارائه خدمات
22- شناسایی و غربالگری اختلالات روانپزشکی و مشکلات رفتاری در جمعیت تحت پوشش تیم سلامت در گروه‌های سنی مختلف
23- ارجاع بیماران روانپزشکی به سطوح بالاتر
24- ارائه مشاوره و مداخلات روان شناختی در بیماران مبتلا به اختلالات روانپزشکی
25- ارائه حمایت‌های روانی - اجتماعی در حوادث و بلایا و مداخله در بحران
26- پیگیری و مراقبت بیماران مبتلا به اختلالات روانپزشکی
27- آموزش مهارت‌های زندگی و مهارتهای فرزند پروری
28- تسهیل دسترسی بیماران شدید به خدمات مددکاری اجتماعی (بهزیستی و کمیته امداد)
29- پذیرش بیماران و انجام درمان‌های غیر دارویی، مشاوره و انجام مداخلات حمایتی
30- انجام مداخلات پیشگیری جهت ارتقاء آگاهی جامع
31- برنامه ریزی آموزش پزشکان عمومی شاغل در مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی به منظور ارتقاء کیفیت علمی ارایه خدمات در برنامه بهداشت روان مطابق با دستورالعمل
32- - آموزش نیروهای بدو خدمت
33- برگزاری کارگاه های آموزشی جهت معلمین و والدین مدارس مروج سلامت درشهرستان
34- نظارت بر مدارس مروج سلامت
35- - نظارت بر مراکز ترک اعتیاد و همکاری با تیم بازرسی استان
36- نظارت بر مرکز گذریDIC و جمع آوری آمار ارسالی از این مرکز و ارسال به معاونت بهداشتی
37- نظارت بر کلینیک مثلثی و و جمع آوری آمار ارسالی از این مرکز و ارسال به معاونت بهداشتی
38- تشکیل کمیته های پیشگیری از اعتیاد وپیگیری واجرایی مصوبات کمیته
39- همکاری با اداره بهزیستی برای بازدید از کمپها و پلمپ کمپهای غیر مجاز

شرح وظایف کارشناس بهداشت روان:


40- تشکیل و شرکت در کمیته فنی سلامت روان شهرستان ، پیگیری و اجرای تصمیات آن
41- تدوین برنامه سالیانه سلامت روان با توجه به اولویتها و دستورالعملها
42- طراحی جدول گانت و پیگیری برنامه های آموزشی
43- شناسایی مشکلات سلامت روان منطقه
44- تهیه و تدوین برنامه های آموزشی سلامت روان برای عموم مردم و مشارکت در اجرای آن
45- تهیه و تدوین برنامه های آموزشی سلامت روان جهت رده های مختلف بهداشتی درمانی
46- تهیه و تدوین برنامه های آموزشی سلامت روان برای گروه های خاص اجتماعی ( نظیر معتادان ، نوجوانان ، جوانان و ... ) و مشارکت در اجرای آن
47- طراحی و تدوین مفاد و رسانه های آموزشی نظیر پوستر ، مقاله ، ترجمه متون علمی و آموزشی در زمینه بهداشت روان
48- شرکت در کارگاه و سمینارهای آموزشی
49- مشارکت در تدوین و اجرای طرح های پژوهشی مناسب با نیاز جامعه
50- پایش و ارزشیابی مداوم برنامه های اجرایی و ارائه پیشنهادات و توصیه های لازم جهت رفع نارسایی ها و بهبود عملکرد
51- تدوین برنامه پایش و نظارت از فعالیتهای سلامت روان انجام شده در سطح شبکه
52- پایش منظم برنامه های سلامت روان اجرا شده در سطح شبکه و ارائه پسخوراند لازم
53- هماهنگی و جلب مشارکت درون بخشی در جهت پیشبرد برنامه های سلامت روان
54- ارائه گزارش شش ماهه پیشرفت عملکرد برنامه های سلامت روان به استان با نظر مدیر یا معاون بهداشتی شهرستان
55- تدوین برنامه مشاوره فردی و گروهی در دو بخش بهداشت و درمان با تاکید بر مشاوره گروهی
56- پیگیری جهت اختصاص مکان مناسب برای ارائه خدمات مشاورهنظرسنجی
کیفیت مطالب مندرج در این بخش را چگونه ارزیابی می کنید؟

عالی
خوب
متوسط

آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 1126
 بازدید امروز : 48
 کل بازدید : 477075
 بازدیدکنندگان آنلاين : 1
 زمان بازدید : 3.6602
اوقات شرعی
ساعت

آدرس شهرستان بهارستان- شهر گلستان - بلوار الغدیر - بین بلوار اصلی گلستان و شهرداری - خیابان مخابرات: تلفن: 56383574-021 دورنگار: 56321044-021