بهداشت مدارس

کارشناس مسئول واحد بهداشت مدارس : سهیلا مجرد

 

شرح وظايف و مسئوليتهای كارشناس مسئول بهداشت مدارس:


برنامه ريزي:


1- تدوين فعاليتهاي تحقيقاتي وپژوهشي درسطح مدارس وهمچنين همكاري دراجراي اين فعاليتها


2- تدوين برنامه ريزي استراتژيك وجامع عملياتي وهمچنين تعيين اهداف ساليانه واحدباتوجه به سياستهاي كلي مركزبهداشت


3- برنامه ريزي جهت برپايي جلسات بامسئولين آ موزش وپرورش نواحي جهت اجراي هرچه بهترفعاليتهاي بهداشت مدارس


سازماندهي:


1- ايجادهماهنگي درون بخشي واحدبهداشت مدارس باواحدهاي ستادي :بهداشت محيط پيشگيري ومبارزه بابيماريها بهداشت خانواده آموزش بهداشت


2- ايجادهمانگي درون بخشي بانمايندگان بهداشت مدارس درمراكزبهداشتي درماني (شهري/ روستايي ) درخصوص دستورالعملهاوطرح هاي اجرايي


3- برآوردوتامين منابع وامكانات موردنيازواحدجهت اجراي طرح هاي آموزشي وپژوهشي وهمچنين اهداء جوايزبه برگزيدگان مسابقات طرح شده براساس مناسبتهاي بهداشتي


4- برآوردوتامين امكانات واقلام بهداشتي مصرفي موردنيازجهت پزشكان پايگاه هاي سنجش كودكان بدوورودبه دبستان


5- ارسال ليست اسامي كارشناسان وكاردان هاي بهداشت خانواده ومحيط شاغل درمراكزبهداشتي درماني جهت انجام معاينات ساليانه دانش آموزان - آموزش بهداشت وبازديدازبهداشت محيط مدارس به آموزش وپرورش نواحي


هدايت ورهبري:


1- ايجادهمكاري وهماهنگي بردن بخشي باادارات نواحي آموزش وپرورش درخصوص اجراي فعاليتهاوطرح ها


2- برگزاري جلسات شوراي بهداشت مدارس بامسئولين بهداشت مدارس وتغذيه نواحي آموزش وپرورش


3- برگزاري جلسات جهت توجيه مسئولين مراكزوستاددرخصوص طرح هاي اجرايي واحد


نظارت كنترل وپايش:


1- نظارت وكنترل مداوم ازفعاليتهاي بهداشت مدارس درمراكزبهداشتي درماني وخانه هاي بهداشت


2- نظارت وبازديدازمدارس شهري وروستايي


3- نظارت براجراي ضوابط واستانداردهاودستورالعمل ها


4- نظارت بر برنامه ریزی های بهداشتی به مناسبت های خاص در مدارس


5- نظارت برعمليات اجرايي پس ا.زتصويب وابلاغ آ ن توسط رئيس مركزبهداشت


6- نظارت وبازديدازفعاليت پايگاه هاي سنجش كودكان بدوورودبه دبستان


سنجش:


1- نظارت برجمع آوري وتحليل آمارفعاليتهاوگزارشات وارسال آن هابه معاونت بهداشتي


2- ارسال گزارشات بازديدازوضعيت بهداشت محيط مدارس به نواحي آموزش وپرورش جهت بهسازي


امورجاري:


1- دريافت دستوروبرنامه كارازمقام مافوق

 

نظرسنجی
کیفیت مطالب مندرج در این بخش را چگونه ارزیابی می کنید؟

عالی
خوب
متوسط

آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 809
 بازدید امروز : 40
 کل بازدید : 478644
 بازدیدکنندگان آنلاين : 1
 زمان بازدید : 1.2881
اوقات شرعی
ساعت

آدرس شهرستان بهارستان- شهر گلستان - بلوار الغدیر - بین بلوار اصلی گلستان و شهرداری - خیابان مخابرات: تلفن: 56383574-021 دورنگار: 56321044-021