معرفی واحد نظارت بر درمان

معاونت درمان : دکتر اکرم جعفر آبادی

کارشناس واحد نظارت بر درمان : معصومه نیکخو 

کارشناس واحد نظارت بر درمان : لیلا عسکری

کارشناس واحد نظارت بر درمان : هانیه سراجی   

کارشناس واحد نظارت بر درمان : مرضیه روحانی

کارشناس واحد نظارت بر درمان : جلیل علیوی

کارشناس واحد نظارت بر درمان : منیژه جباری

پست الکترونیک : darman.bhn@iums.ac.ir


شماره تماس با واحد نظارت بر درمان : 56329866-021

 

وظایف واحد نظارت بر درمان :

واحدنظارت بر امور درمان شبكه يكي از واحدهاي مستقر در شبكه بهداشت و درمان شهرستان بهارستان است كه با هماهنگي ریاست شبكه به انجام وظيفه مي پردازد اهم وظايف اين واحدبه شرح زيراست:


• كسب دستورالعملهاي وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشكي واجراي آن دركليه موسسات پزشكي


•بررسي وضع موجود منطقه تحت پوشش ازنظرتسهيلات وامكانات درماني وبيمارستاني وبرنامه ريزي درجهت بهبود وارائه راه حلهاي منطقي

وقابل اجرا برحسب نيازمنطقه .


• جمع آوري اطلاعات وارقام وآمارمربوط به امكانات موجود تجهيزات پزشكي وغيرپزشكي

• دريافت درخواست تاسيس مطب ياموسسه وبررسي وارسال آنها به معاونت محترم درمان دانشگاه و اداره نظارت بر درمان دانشگاه جهت

صدورپروانه هاي پزشكي و پيراپزشكي

• برگزاري جلسات آموزشي جهت متصديان تزريقات وپانسمان -منشي مطبها دستياران دندانپزشكان تحت عنوان كنترل عفونت و نحوه استريل

كردن وسايل ومحيط

 
بررسي وضعيت موجود مراكز درماني تحت سرپرستي اعم از دولتي و خصوصي در سطح شهرستان بهارستان به منظور برنامه ريزي مناسب

• تهيه پمفلتهاي آموزشي وارسال آن به مطبها ودفاتركار

• مشاوره کارشناسان به پزشكان وپيراپزشكان كه محل كارشان غيربهداشتي است جهت بهسازي محل كار


• رسیدگی به شکایات و در صورت لزوم ارجاع به نظام پزشکی و تعزیرات ، دادگاه انقلاب


عملکرد سه ماهه سوم سال 1392 واحد نظارت بر درمان شبکه بهداشت و درمان شهرستان بهارستان


1-بازدید از مرکز ترک اعتیاد (8 بازدید)

2-بازدیداز عینک سازی (2 بازدید)

3-بازدید از مطبهای متخصصن سطح شهرستان (6 بازدید)

4-بازدید از در مانگاههای سطح شهرستان (2 مورد)

5- بررسی مطب دندانپزشکی (5 مورد)

6-ببازدید از مطب پزشکان عمومی ( 35 مورد )

7-بازدید از مراکز پاراکلینیک ( 10 مورد )

8- بازدید از حرف وابسته ( 16 مورد )


- حرف وابسته شامل : فیزیوتراپی - گفتار درمانی - دندانسازان - اپتومتری - مشاوران روانشناس - مشاوران تغذیه می باشند .


قابل توجه همشهریان گرامی :

چنانچه در زمینه خدمات پزشکی ارائه شده توسط بخش خصوصی و دولتی شهرستان بهارستان هرگونه پیشنهاد ، انتقاد و یاشکایتی دارند

میتوانید نظر خود را به صورت کتبی به واحد نظارت بر درمان شبکه بهداشت و درمان شهرستان به آدرس شهر گلستان فلکه دوم بطرف صالحیه

کوچه شکوفه یکم پلاک ارائه دهید تا در اسرع وقت پیگیری گردد.

نحوه رسیدگی به شکایات در اداره نظارت بر درمان:

ابتدا پس از دریافت شکایت کتبی اقدام به بررسی شکایت شده وبازدید از محل مورد نظر توسط بازرسین اداره نظارت به عمل آمده و در صورتیکه

قصوری مشاهده شده باشد و تخلف در حد معمولی باشد، با حضور شاکی مسائل بررسی شده و رضایت ایشان جلب می گردد.

اگر قصور و خسارت جدی باشد، پرونده تعزیرات به طور کامل تکمیل شده، سپس در صورت نیاز به نظر نظام پزشکی اقدام لازم به عمل آمده آنگاه

به دبیرخانه کمیسیون ماده 11 تعزیرات ارسال و بعد از طرح در کمیسیون مذکور و انجام مراحل قانونی در صورت تایید کمیسیون ماده 11 به

دادگاههای مربوطه ارجاع می گردد.


کمیسیون ماده 11 مرکب از رئیس سازمان نظام پزشکی،ریاست محترم شبکه یا معاونت درمان شبکه می باشد. این کمیسیون موضوع شکایت

را رسیدگی نموده و در صورت تشخیص وقوع جرم در مورد موسسات دولتی به کمیسیون تعزیرات حکومتی بخش دولتی و در موارد غیر دولتی به

دادسرای انقلاب اسلامی جهت تعیین مجازات معرفی می نماید.


 

نظرسنجی
کیفیت مطالب مندرج در این بخش را چگونه ارزیابی می کنید؟

عالی
خوب
متوسط

آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 3815
 بازدید امروز : 260
 کل بازدید : 443202
 بازدیدکنندگان آنلاين : 4
 زمان بازدید : 1.1681
اوقات شرعی
ساعت

آدرس شهرستان بهارستان- شهر گلستان - بلوار الغدیر - بین بلوار اصلی گلستان و شهرداری - خیابان مخابرات: تلفن: 56383574-021 دورنگار: 56321044-021